Høybråten og Nordstrand Lions 2018

I november 2018 var jeg med som utstiller på Høybråten Lions og Norstrand Lions. Det er gøy å ha mine bilder med på samme sted som farfar, Kai Fjell!

IMG_8545

sammen-1.jpg